On/Off Ohjaus ja tilatietokortti RAV, VRF ja (RAS kasetti sekä kanavoitaviin) laitteisiin.

On/Off Ohjaus ja tilatietokortti RAV, VRF ja (RAS kasetti sekä kanavoitaviin) laitteisiin.

TCB-IFCB-4E2

Kortti kytketään sisäyksikön CN61 liittimeen.

Sopivuus alla oleviin laitteisiin.

- RAS-sarjan kasetti ja kanavoitava sisäyksikkö

- RAV-sarjan sisäyksiköt

- VRF-sarjan sisäyksiköt.

Päätoiminnot

  • ON/OFF ohjaus
  • Tilatieto
  • Hälytystieto
Järjestelmät